Ministar Čampara i direktor Lukač u radnoj posjeti MUP-u Tuzlanskog kantona

Tuzla,

03.03.2016.

 SAOPćENJE ZA JAVNOST

Tuzla, 3. mart/ožujak, 2016. – U okviru realizacije plana obilaska kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, ministar unutrašnjih poslova Fedracije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su danas boravili u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje su se sastali sa ministrom Huseinom Topčagićem i policijskim komesarom Fadilom Šljivićem.
Tokom posjete, održan je radni sastanak na kojem je, između ostalog, razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Tom prilikom je zaključeno da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH na zadovoljavajućem nivou.
Razgovarano je o aktivnostima policije u skladu sa programskim ciljevima i zadacima MUP-a TK-a za 2016. godinu, kao i realizaciji zajedničkih projekata na suzbijanju i sprečavanja svih oblika kriminaliteta, s akcentom na terorizam, organizovani kriminal i korupciju te jačanje lične i imovinske sigurnosti građana.
Na sastanku su razmijenjena i mišljenja o mogućnosti unapređenja saradnje formiranjem zajedničkih policijskih timova, koji bi doveli do  uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u borbi protiv kriminala.