Radni sastanak čelnika policije u FBiH

Orašje,

11.03.2016.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Danas je u Orašju održan radni sastanak federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše čampare i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača sa ministrima i policijskim komesarima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Sastanku je također prisustvovao Goran Salihović, glavni tužilac Tužilaštva BiH, u segmentu razgovora o terorizmu. 

Na sastanku je razmatrano stanje sigurnosti na području Federacije BiH u februaru 2016. godine te veći broj aktualnih pitanja iz domena policijskog rada.

Stanje sigurnosti je ocijenjeno kao zadovoljavajuće sa stajališta pokazatelja u segmentima kriminaliteta, sigurnosti saobraćaja, napada na ovlaštena službena lica te javnog reda i mira, koji su približni pokazateljima za isti period prošle godine. 

Na sastanku su razmatrana aktualna pitanja iz domena borbe protiv terorizma, pri čemu je naglasak stavljen na važnost pravodobne razmjene operativnih podataka i informacija i dogovorene su konkretne mjere u daljem radu radi efikasnijeg djelovanja policijskih organa. 

Istaknuto je da policijski organi u FBiH daju punu podršku Tužilaštvu BiH u naporima koje pružaju u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. 

Između ostalog, razgovarano je i o pitanju održavanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policije u FBiH te o daljnjem unapređenju saradnje između FMUP-a, FUP-a i kantonalnih MUP-ova  po svim linijama rada, a posebno na problematici kriminaliteta, kao najsloženijeg i najvažnijeg segmenta u oblasti sigurnosti. 

 

Na sastanku su sudjelovali i predstavnici OHR-a, EUSR-a i ICITAP-a.