Aktivna obuka o ISO standardizaciji u FMUP-u

Sarajevo,

03.02.2009.


SARAJEVO, 3. februar/veljača 2009. godine. – Sedamdeset uposlenika Policijske akademije u Sarajevu danas je započelo s obukom iz oblasti: “Osnovi sistema upravljanja kvalitetom prema seriji ISO 9001:2008 standarda”.

“Konsultantska firma “BH QUALITY” početkom decembra prošle godine potpisala je ugovor sa Muhidinom Alićem, ministrom FMUP-a o saradnji. Nakon toga uslijedile su određene pripreme i mi smo ubrzo započeli sa predavanjima po grupama za uposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Danas smo radili sa polaznicima s Policijske akademije. Ovu obuku bi trebali pohađati svi uposlenici FMUP-a, a cilj je da dobiju osnovne informacije o međunarodnim standardima, osnovama, porijeklu, dužnostima, obavezama i njihovoj ulozi u okviru uvođenja ISO standarda u FMUP-u”, pojasnio je predavač Dragan Simović.

Ugovorom o saradnji između FMUP-a i “BH QUALITY”-a predviđena je implementacija ISO 9001, odnosno Sistema upravljanja kvalitetom, koji bi trebao da doprinese standardaziciji i poboljšanju rada cjelokupnog ministarstva.

U narednih 12 mjeseci svi uposlenici FMUP-a proći će aktivnu edukaciju.
Nakon završetka obuke, svi će dobiti certifikate koje izdaju međunarodne organizacije za standardizaciju. (KRAJ)