Svečano obilježen 12. maj/svibanj, Dan matičara u FBiH

Sarajevo,

12.05.2016.

Povodom obilježavanja Dana matičara u Federaciji Bosne i Hercegovine, danas je u Domu policije prvi put upriličena svečanost, na kojoj su se prisutnima obratili Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, Stefani Voldenberg, šefica Odjela za međunarodnu zaštitu UNHCR-a BiH, i Hidajeta Kadrić, pomoćnica načelnika za opću upravu u Općini Stari Grad.

Prilikom obraćanja prisutnima ministar Čampara istakao je značaj Zakona o matičnim knjigama FBiH, u kojem su uređene nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a čiji je osnovni cilj efikasnija razmjena podataka i pružanje kvalitetnije i brže usluge građanima.

„Imajući u vidu datume kada je započela reforma u oblasti matičnih knjiga i datum kada je došlo do prvih mjerljivih rezultata ove reforme, izabran je ovaj dan – 12. maj kao praznik matičara koji su bili osnovni nosioci reformskih procesa, dan kada ćemo se podsjetiti da se predanim radom, dobrom organizacijom i saradnjom na svim nivoima vlasti može postići zajednički cilj“- izjavio je  ministar Aljoša Čampara.

Istaknuta je i važnost međunarodnih i drugih brojnih nevladinih organizacija koje su potpomogle cjelokupan proces implementacije Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH, o čemu je govorila Stefani Voldenberg, šefica Odjela za međunarodnu zaštitu UNHCR-a BiH, posebno naglašavajući značaj implementacije ovog Zakona za pripadnike nacionalnih manjina i ranjivih kategorija društva. Primjena Zakona ne bi bila moguća bez saradnje i dobre koordinacije svih općina, kao i matičnih službi u Federaciji BiH, istakla je Hidajeta Kadrić, pomoćnica načelnika za opću upravu u Općini Stari Grad.

Na kraju svečanosti uručene su i zahvalnice matičarima koji su svojim doprinosom potpomogli razvoju matične djelatinosti u Federaciji Bosne i Hecegovine.