Sastanak čelnika policije u FBiH

Bihać,

01.06.2016.

Danas je u Bihaću održan radni sastanak federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača sa ministrima i policijskim komesarima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova na kojem su prisustvovali i predstavnici OHR-a.

Na sastanku je razmatrano stanje sigurnosti na području Federacije BiH za april 2016. godine, gdje je nakon analize stanja sigurnosti u oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira stanje ocjenjeno kao zadovoljavajuće.

Zaključak svih učesnika sastanka je da određeni uspjesi u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, koji su evidentni u statističkim podacima i izvještajima policijskih agencija na nivou Federacije BiH, nisu na adekvatan način prezentirani u javnosti.Stiče se pogrešan dojam da je broj otkrivenih i rasvijetljenih krivičnih djela doveo do drastičnog pogoršanja u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, pri čemu se ne uzima u obzir da je povećanje broja evidentiranih krivičnih djela u direktnoj vezi sa kvalitetnijim i efikasnijim radom kriminalističkih istražitelja u istraživanju i dokumentovanju ove grupe krivičnih djela.

Posebna pažnja učesnika sastanka usmjerena je na pogoršanje stanja u oblasti sigurnosti cestovnog saobraćaja, gdje su učesnici sastanka donijeli zaključak o izradi posebnih akcionih planova radi provođenja preventivnih ali i represivnih aktivnosti na poboljšanju u ovoj oblasti.

Današnji sastanak je iskorišten za usaglašavanje prijedloga narednih aktivnosti policijskih agencija kako bi se poboljšalo ukupuno stanje sigurnosti na području Federacije BiH.