Federalni ministar unutrašnjih poslova održao sastanak sa predstavnicima tri sindikata

Sarajevo,

21.11.2016.

Danas je u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održan sastanak federalnog ministra unutrašnjih poslova i predstavnika tri sindikata: Unije samostalnih sindikata policije Federacije BiH, Saveza sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i Sindikata službenika FMUP-a. Sastanku je također prisustvovao i predstavnik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH.

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

1. podržava se Inicijativa dva reprezentativna sindikata, Unija samostalnih sindikata policije Federacije BiH i Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, da uz podršku Sindikata službenika FMUP-a upute zajedničku inicijativu prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje Okvirnog kolektivnog ugovora u Federaciji BiH za sve policijske službenike, kojim će biti regulisan isti obim i isti minimum prava.

2. da federalni ministar unutrašnjih poslova u formi preporuke uputi  kantonalnim vladama i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova da pristupe urgentnom donošenju zakona, odnosno kantonalnih propisa u oblasti plaća i naknada policijskih službenika shodno odgovarajućim odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10).