Ministar Čampara i direktor Lukač održali sastanak sa ministrom Mektićem

Sarajevo,

29.11.2016.

Ministar Aljoša Čampara  i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač danas su u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održali sastanak sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem.Tema današanjeg sastanka bila je implementacija Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Uredom Evropske policije (EUROPOL-om), a koji predstavlja razmjenu operativnih podataka između BiH i policija zemalja članica EUROPOL-a, uključujući lične podatke o osumnjičenim osobama. Nakon što su završene sve procedure u vezi sa sporazumom sljedeći korak koji je potrebno preduzeti je uspostavljanje kancelarije u sjedištu EUROPOL-a u Hagu i tačke za saradnju u BiH.Učesnici sastanka istakli su da su glavni sigurnosni izazovi sa kojima se BiH suočava radikalizam, pojave terorizma, organizovani kriminal, krijumčarenje droga i narkomanija, trgovina ljudima, borba protiv svih oblika imovinskog kriminaliteta – automafija, kao i borba protiv korupcije koja je ušla u sve pore našeg društvenog života i tako ugrožava ekonomsku stabilnost države.Na kraju sastanka ministar Čampara je izrazio nadu da će se implementacijom ovog Sporazuma unaprijediti i „mehanizam koordinacije“ između svih sigurnosnih agenicija u BiH, čime bi ispunili još jedan od uslova na putu ka euroatlantskim integracijama.