Ambasador Wigemark posjetio Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo,

31.01.2017.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i Richard Wood, šef Odjela za vladavinu prava (EUSR u BiH), posjetili su danas Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje su se sastali sa ministrom unutrašnjih poslova Aljošom Čamparom.

Na sastanku je ministar Čampara izvijestio ambasadora Wigemarka o postignutim rezulatima u radu Federalne uprave policije, pri čemu je konstatovano da su sadašnji  ostvareni rezultati najbolji u proteklih petnaest godina rada. Razgovarano je o aktuelnim sigurnosnim izazovima u BiH i o problemima oko formiranja policijskih struktura u našoj zemlji s aspekta normiranja, odnosno usklađivanja s aktuelnim propisima, kao i s aspekta operativnih aktivnosti policije.

Ministar Čampara je istakao važnost međunarodne podrške i mogućnosti korištenja IPA fondova za finansiranje nadogradnje AFIS sistema (automatski sistem za identifikaciju otisaka prstiju), koji je od vitalnog značaja za rad agencija za provođenje zakona u BiH. Izrazio je nadu da će problemi oko potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za uspostavaljanje AFIS sistema u BiH biti uskoro otklonjeni, kako bi se moglo nastaviti sa realizacijom ovog projekta.

Ambasador Wigemark je upoznat sa aktivnostima oko pripremanja odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Ministar Čampara je pojasnio da je na nivou Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući Federalnu upravu policije, formirana Radna grupa za pripremu odgovora na 136 pitanja iz Upitnika Evropske komisije te da će u skladu sa definisanim rokovima Federalno ministarstvo izvršiti sve svoje obaveze u roku.