Izjava ministra Čampare povodom tendencioznog pisanja u Dnevnom avazu

Sarajevo,

07.02.2017.

Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova i

član Predsjedništva SDA

 

Poštovani,

s obzirom na to da je danas „Dnevni avaz“ objavio laži i zloupotrijebio činjenice, dužan sam se obratiti javnosti kako bi bila, za razliku od navedenih, upoznata sa istinitim činjenicama.  

Potpuna laž je da je budžet Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu 45.585.074 KM ili (45,5 miliona KM). Istina je da je ukupan budžet FMUP-a za 2016. godinu zajedno sa tekućom rezervom 8.339.784 KM, od čega je ralizovano 8.096.395 KM.

U spornom tekstu tendenciozno je i zlonamjerno napisano da je ovo ministarstvo utvrdilo samo dva zakona i pripremilo 53 od ukupno 2.733 mjere, kako bi se obmanula javnost i na taj način pokušao destabilizirati rad ove institucije, izostavljajući pritom pojašnjenje da 2.733 mjere predstavljaju mjere Vlade Federacije BiH i svih institucija unutar Vlade, a ne samo mjere FMUP-a.

Prije iznošenja bilo kakvih podataka trebalo bi poznavati unutrašnju strukturu ovog ministarstva, koja je sadržana u Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH, kojim je precizirana struktura i nadležnost ministarstva i Federalne uprave policije, koja ima potpunu budžetsku i operativnu samostalnost te je administrativno i organizacijiski posebno uređena.

Još jedan od lažnih podataka navedenih u tekstu je: „Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova zabilježilo je prošle godine jednu od najlošijih realizacija rada neke od federalnih institucija“, budući da upravo mojim dolaskom na čelo FMUP-a, u toku 2014. i 2015. godine,  ovo ministarstvo je bilježilo pozitivno finansijsko poslovanje, što govore objavljeni Izvještaji Ureda za reviziju institucija FBIH. 

Žalosno je da novinari lista AVAZ nikada nisu tražili informacije o radu Ministarstva, i tako spuštaju poštenu misiju novinarstva na najniži i najprimitivniji nivo. Naglašavam da Ministarstvo kome sam ja na čelu uvijek stoji svim novinarima na raspolaganju za davanje informacija u cilju što objektivnijeg izvještavanja građana naše države.

Vjerovatno je uredniku i autoru teksta, kao i nalogodavcima poznato šta je bio cilj da se na ovakav način pokuša rušiti dignitet mene kao ministra i destabilizirati rad čitavog Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova.