Svečano obilježen Dan matičara u FBiH

Sarajevo,

12.05.2017.

Povodom obilježavanja Dana matičara u Federaciji Bosne i Hercegovine, danas je u Domu policije upriličena svečanost, na kojoj su se prisutnima obratili Mersudin Šećerović, savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova, i Aida Rizvanović, pomoćnica načelnika za opću upravu u Općini Novi Grad.

Prilikom obraćanja prisutnima savjetnik Šećerović prezentirao je postignute rezultate u oblasti matičnih evidencija te ukazao na značaj matičnih službi u procesu reforme javne uprave i napretku koji je evidentan u oblasti građanskih stanja. Naglasio je važnost uspostave „univerzalnog“ upisa podataka u matične knjige, što znači da su automatski ispoštovani principi stvaranja pravne veze pojedinca sa matičnom državom, upisom činjenice rođenja i državljanstva u matične knjige, čime su u domaće zakonodavstvo ugrađeni principi propisani Konvencijom o smanjenju lica bez državljanstva i Konvencijom o pravima djeteta.

Primjena Zakona ne bi bila moguća bez saradnje i dobre koordinacije svih općina, kao i matičnih službi u Federaciji BiH, istakla je Aida Rizvanović, pomoćnica načelnika za opću upravu u Općini Novi Grad. Nakon uvodnih obraćanja najboljim matičarima u Federaciji BiH uručene su zahvalnice za ostvarene rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti. Nagrađeni su: Hanifa Selamović, Bajazid Hadžalić, Merisa Hamzić, Vesna Anđić, Brankica Milaković, Ševala Mesić, Anđelka Udženija, Mirsada Hasečić, Ruža Konjevod, Marjana Bošnjak, Aida Rizvanović, Aerzemana Čeliković, Ružica Blažević, Sadeta Nesimović, Esad Suljić, Ivanka Arapović-Galić, Rasim Kovačević i Mustafa Karaga.

Nakon svečane dodjele zahvalnica predstavnica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Selma Begić održala je prezentacija o temi: „Značaj i uloga matičara kod rješavanja statusnih pitanja građana“.