Ministar Čampara i direktor Lukač u radnoj posjeti MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona

Sarajevo,

19.09.2017.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač danas su boravili u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona, gdje su se sastali sa ministrom Nijazom Musićem i v.d. policijskog komesara Ademom Lakovićem.

Tokom posjete, održan je radni sastanak na kojem je, između ostalog, razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona i Federacije BiH. Tom prilikom je zaključeno da je stanje sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona i Federacije BiH na zadovoljavajućem nivou.

Razgovarano je o aktivnostima policije u skladu sa programskim ciljevima i zadacima MUP-a BPK-a za 2017. godinu, kao i realizaciji zajedničkih projekata na suzbijanju i sprečavanja svih oblika kriminaliteta, s akcentom na terorizam, organizovani kriminal i korupciju te jačanje lične i imovinske sigurnosti građana.

Na sastanku su razmijenjena i mišljenja o mogućnosti unapređenja saradnje formiranjem zajedničkih policijskih timova, koji bi doveli do uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u borbi protiv kriminala.