Uspješno okončana obuka policijskih službenika na Policijskoj akademiji FMUP-a

Sarajevo,

13.10.2017.

FMUP-a

Danas su na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u organizaciji TIKA-e i Akademije realizovani kursevi o temama: „Vještine policijskog upravljanja i rukovođenja“ od 25. do 29. 9. 2017. i "Proces radikalizacije koji vodi ka terorizmu i metode prevencije“ od 9. do 13. 10. 2017. godine.

Predavači na kursu bili su predstavnici TIKA-e.

Polaznici su stekli nova i unaprijedili postojeća znanja iz oblasti prevencije terorizma i vještine policijskog upravljanja i rukovođenje na čemu su im čestitali direktor TIKA-e za BiH Omer Faruk Alımcı i Nusret Beširević, v. d. direktora, Policijske akademije FMUP-a. Nakon toga svim polaznicima kursa uručeni su certifikati o završenim kursevima.