Reakcija FMUP-a na formiranje rezervnog sastava MUP-a RS

Sarajevo,

09.06.2019.

Saopćenje za javnost

 

Kako ni do danas OHR i međunarodna zajednica nisu poduzeli konkretne mjere na sprečavanju uvođenja rezervnog sastava u RS, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova poduzelo je konkretne mjere i aktivnosti na vraćanju poljuljane sigurnosti i održavanju balansa policijskih snaga u entitetima

 

- Kao direktan odgovor na uvođenje rezervnog sastava u RS, sačinjen je prednacrt Zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima podrazumijevaju uspostavu rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika u sastavu Federalne uprave policije. Navedeni prednacrt Zakona upućen je u zakonsku proceduru donošenja.

 

- Dalje je pokrenuta procedura izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a kojim bi se otvorila mogućnosti prijema novih policijskih službenika u početnom činu „policajac“, što podrazumijeva prijem novih 110 policajaca aktivnog sastava, od toga njih 55 u Specijalnu policijsku jedinicu (SPJ) i preostalih 55 u Jedinicu za podršku Sektora uniformisane policije Federalne uprave policije.

 

- Sljedeći veoma bitan korak je predstavljala i nabavka materijalno-tehničkih sredstava za neometan i efikasniji rad Federalne uprave policije te je Vladi Federacije BiH dostavljena Informacija sa prijedlogom zaključaka za izdvajanje milion KM za nabavku MTS-a za potrebe Specijalne policijske jedinice i Sektora uniformisane policije.

 

- Pored nabavke MTS-a, Vladi Federacije BiH upućen je zahtjev da se helikopter, koji je dodijeljen Federalnoj upravi civilne zaštite, stavi u funkciju kako bi se mogao koristiti u operativnom radu Federalne uprave policije, ali i u medicinske svrhe, kao i u slučaju elementarnih nepogoda.