Vlada FBiH danas usvojila Uredbu o mjerama zaštite finansijskih institucija

Sarajevo,

18.03.2009.

SARAJEVO, 18. mart/ožujak 2009. godine – Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija usvojena je danas na 95. sjednici Vlade FBiH, a ovu
uredbu, koja ima za cilj smanjenje broja oružanih pljački predložio je Muhidn Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova.

Tim povodom danas je u Vladi FBiH održana pres-konferencija na kojoj je ministar Alić kazao da je Vlada FBiH danas usvojila vrlo važan propis koji će u velikoj mjeri doprinijeti efikasnijem suzbijanju teških oblika kriminala sa kojim smo suočeni.

„Riječ je o Uredbi o mjerama zaštite finansijskih institucija kojom je propisana obaveza svih institucija koje posluju sa gotovim novcem da organizuju mjere zaštite. Ove institucije su u dosadašnjem periodu vrlo često bile predmetom različitih vrsta teških razbojništava koje su uključivale oružane pljačke naročito banaka i pošta. Ovom uredbom propisuje se obaveza organizacije zaštite za sve finansijske institucije i to: banke, poslovnice banaka, štedionice, pošte, poslovnice pošta, mjenjačnice, lutrije i poslovnice lutrija, mikrokreditne organizacije, kladionice, bankomate. Ova uredba detaljno razrađuje i određuje jasne kriterije za uspostavu fizičke i tehničke zaštite“, kazao je ministar Alić.

Koliki je značaj usvajanja današnje Uredbe o o mjerama zaštite finansijskih institucija, ilistruju slijedeći podaci:

Od 1996. godine pa do polovine 2008. godine u Federaciji je je registrovano 96 teških krivičnih djela razbojništava odnosno oružanih pljački pošta i banaka. Ukupno je opljačkano preko 15 miliona KM maraka ili tačno 15 miliona i 112 hiljada KM.

„Registrovana je upotreba vatrenog oružja u sedam slučajeva usljed čega su jedan zaposlenik banke, jedan zaštitar i dva policajca povrijeđeni. Korištena je i fizička snaga i upotrebljeni tupi predmeti u 16 slučajeva kojom prilikom su četiri osobe zadobile teške tjelesne povrede, a 12 osoba je lakše povrijeđeno“, kazao je ministar Alić.

Podatak da je preko 80 posto ovih krivičnih djela izvršeno od strane organizovanih kriminalnih grupa u kojima je učestvovalo tri ili više lica, pokazuje da su pljačke banaka, pošta i drugih finansijskih institucija praktični organizirani kriminal.

Iz tih razloga, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je Vladi FBiH predložilo usvajanje ove uredbe, koja će u segment zaštite finansijskih institucija unijeti novi kvalitet i time osnažiti ukupne preventivne kapacitete finansijskih institucija u smislu sprečavanja oružanih pljački i time organiziranog kriminala.
Primjena ove Uredbe će u velikoj mjeri olakšati posao policije koja bi trebala imati manje posla, a i ako i kada ga bude imala, taj posao će biti mnogo lakši.
„Ovom Uredbom je propisano donošenje posebnog Pravilnika o minimalnim mjerama zaštite koji će obuhvatiti takve tehničke pretpostavke zaštitarske opreme na osnovu koje će sama policija prilikom istraživanja tih krivičnih djela imati velike koristi (npr. propisaće se minimalna rezolucija nadzornih kamera čime će se omogućiti jasna vizualna identifikacija počinilaca ovih krivičnih djela). Također je naznačena i obaveza čuvanja podataka sa nadzornih kamera do 30 dana i postupak ustupanja tih podataka nadležnim organima. Propisane su mjere zaštite i za transport novca tako da su npr. jasno određeni kriteriji i obaveza finsnasijskih institucija za zaštitu novca u transportu“, pojasnio je ministar Alić.

On je na kraju istakao da je donošenje ove Uredbe važno, jer veliki broj oružanih pljački koje su na svu sreću ostale u pokušaju su spriječene zbog postojanja adekvatnog protuprovalnog sistema sa alarmom. Prema dosadašnjim iskustvima vrijeme intervencije zaštitarskih agencija nakon alarmnih dojava je 5 minuta. Do sada finansijske institucije nisu bile obavezne da imaju fizičku i tehničku zaštitu, pa ni ovaj protivprovalni sistem.
„Sa donošenjem ove uredbe to postaje jasna obaveza i vjerujem vrlo važan instrument za bolju sigurnost i efikasniju borbu policije protiv ove vrste organiziranog kriminala“, kazao je na kralu današnje konferencije ministar Alić. (KRAJ)