Direktor i osoblje Policijske akademije u službenoj posjeti kadetima na praktičnom radu u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova

20.02.2020.

Dana 20. 2. 2020. Damir Vejo, direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, i članovi kolektiva Policijske akademije, što je uobičajena praksa, posjetili su kadete ministarstava unutrašnjih poslova Tuzlanskog, Kantona 10, Posavskog i  Zapadnohercegovačkog kantona, gdje se trenutno na praktičnom radu nalaze 153 buduća policijska službenika.

Ovom prilikom direktor Policijske akademije se sastao sa rukovodiocima policijskih struktura, mentorima i koordinatorima, a razgovaralo se o načinu usvajanja znanja i provođenja prakse. Zaključeno je da se praksa provodi u skladu sa predviđenim planom te da je izvjesno da kadeti imaju priliku da se kroz praktičan rad upoznaju sa svakodnevnim policijskim poslovima i specifičnostima, primjenjujući stečena znanja na Policijskoj akademiji.

Kontinuiranim praćenjem rada kadeta, budućih policijskih službenika, Policijska akademija nastoji pružiti što kvalitetniju obuku polaznicima, u skladu sa savremenim trendovima, kako bi što efikasnije obavljali složene policijske poslove i nosili se sa svim potencijalnim rizicima