Federalno ministarstvo unutrašnjih poslove doniralo zaštitne maske Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

09.04.2020.

Danas, 9. 4. 2020., u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova donirano je 380 posebnih višekratnih zaštitnih maski Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Zaštitne maske nabavljene su u saradnji sa firmom “danial S” d.o.o. Tešanj, što je još jedan doprinos u nizu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslove u suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19). Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara odlučio je da ih bez naknade dodijeli Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova svakodnevno su izloženi povećanoj mogućnosti zaraze koronavirusom, kao i osoblje Zavoda, koje se brine o njihovom zdravlju te je veoma važno da ne oskudijevaju u opskrbi osnovnom opremom za rad.

Prilikom preuzimanja donacije predstavnici Zavoda iskoristili su priliku i Ministarstvu uručili veći broj primjeraka priručnika “Koronavirus, informator i savjetnik za policijske službenike”.