Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova doniranu opremu raspodijelilo kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije

13.05.2020.

Predstavnici Evroatlantskog koordinacijskog centra za odgovor na katastrofe      NATO-a 28. aprila 2020. uručili su medicinsku zaštitnu opremu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova kao pomoć pri suzbijanju pandemije izazvane virusom COVID-19.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je doniranu opremu raspodijelilo kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije (FUP). Donirana oprema sastoji se od 6.250 maski, 5.000 pari rukavica, 247 zaštitnih naočara i 150 vizira, što je sada na raspolaganju svim policijskim službenicima u Federaciji BiH.

Pružanjem konkretne podrške, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova iskazuje solidarnost sa kolegama kantonalnih ministarstava u izuzetno teškom i zahtjevnom periodu borbe protiv ove epidemije

Zahvaljujući uspješnoj koordinaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i misije NATO-a u BiH, uručene donacije će značajno olakšati rad policijskih agencija, čiji je ključni zadatak zaštititi građane.

Cijeneći značaj obavljanja posla policijskih službenika, a posebno za vrijeme trajanja kriza i sigurnosnih izazova, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, nastaviti pružati pomoć i podršku policijskim agencijama.