OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU NABAVKU MESA I SUHOMESNATIH PROIZVODA U TOKU 2021. GODINE

14.07.2020.

Obavještavamo zainteresirane ponuđače da je dana 13.07.2020. godine, na portalu javnih nabavki, objavljena Tenderska dokumentacija za javnu nabavku mesa i suhomesnatih proizvoda u toku 2021. godine, broj protokola: 01-06-06/3-11-3-77, broj javne nabavke: 01-06-06/3-11-3-27/16 od 13.07.2020. godine, te ukoliko su zainteresovani za predmetnu nabavku, pomenutu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki.