Direktor Policijske akademije FMUP-a zajedno sa saradnicima posjetio MUP-a SBK

Travnik,

01.04.2021.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

TRAVNIK, 1. april/travanj, 2021. – Direktor Policijske akademije FMUP-a Damir Vejo i nastavnici Sanin Čolić i Amila Ferhatović boravili su danas u službenoj posjeti kadetima, mlađim inspektorima na praktičnom radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Ovom prilikom direktor Policijske akademije se sastao sa rukovodiocima policijskih struktura, mentorima i koordinatorima kako bi razgovarali o načinu usvajanja znanja i provođenju prakse u svakodnevnom radu.

Na sastanku je zaključeno da se praksa provodi u skladu sa predviđenim planom te da je izvjesno da kadeti imaju priliku da se kroz praktični rad upoznaju sa svakodnevnim policijskim poslovima i specifičnostima primjenjujući znanje koje su stekli na Policijskoj akademiji FMUP-a.