Obavijest Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga

Sarajevo,

07.12.2021.

Obavijest

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu održanih sastanaka u vezi sa Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga koji su održani 1. 2. i 3. 12. 2021. godine u prostorijama FMUP-a sačinilo Prijedlog navedenog Pravilnika kojem možete pristupiti putem sljedećeg linka:

http://www.fmup.gov.ba/v2/propisi.php?idkat=3

Molimo da zainteresovana pravna i fizička lica na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga dostavite svoje primjedbe i sugestije do 20. 12. 2021. godine (ponedjeljak) na e-mail adresu: pravni@fmup.gov.ba ili putem pošte na adresu: Mehmeda Spahe br.7.