SAOPĆENJE ZA JAVNOST kadeti MUP-a ZDK

27.01.2022.

U Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) u ponedjeljak, 24. januara 2022. godine, školovanje je započelo 125 polaznika osnovne policijske obuke, a koji su kandidati Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).

Riječ je o 15 kandidata za čin „mlađi inspektor“ i 110 kandidata za početni čin „policajac“ u MUP-u ZDK, a koji će stručna znanja i vještine sticati u Policijskoj akademiji FMUP-a.

Polaznicima osnovne policijske obuke u ime FMUP-a obratio se direktor Policijske akademije FMUP-a Damir Vejo koji je kandidatima poželio dobrodošlicu uz poruku da će kadeti sigurno u Policijskoj akademiji FMUP-a steći neophodna znanja i vještine za obavljanje časnog posla inspektora i policajaca.

Ministar unutrašnjih poslova ZDK Dario Pekić izrazio je svoje duboko uvjerenje da će izabrani kandidati u potpunosti opravdati povjerenje koje im je ukazano i da će, kada budu raspoređeni u organizacione jedinice Uprave policije MUP-a ZDK, koristeći se znanjima i iskustvima stečenim u toku osnovne policijske obuke, u značajnoj mjeri utjecati na povećanje stepena opće sigurnosti na području ZDK.

Policijski komesar MUP-a ZDK Rusmir Šišić poručio je polaznicima osnovne policijske obuke da posebno cijene što imaju priliku školovati se u Policijskoj akademiji FMUP-a koja važi za jednu od najboljih, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji.