Nastavak saradnje FMUP-a i UN Women

21.02.2022.

 

Danas je u prostorijama Federalnog MUP-a upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

 


Memorandum su potpisali ministar Aljoša Čampara i David Saunders, predstavnik UN Women u Bosni i Hercegovini, koji su izrazili zadovoljstvo uspješnom realizacijom prethodnog projekta i nastavkom započete saradnje. Ranija saradnja rezultirala je izradom Priručnika za obuku policijskih službenika o odgovoru na slučajeve nasilja u porodici i nasilja nad ženama, a najveći doprinos dali su predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova koji su aktivnim učešćem na radionicama te konkretnim prijedlozima i sugestijama doprinijeli izradi navedenog Priručnika. 


Potpisivanje memoranduma predstavlja nastavak saradnje na standardizovanom i efikasnom policijskom odgovoru na slučajeve nasilja u porodici u Federaciji BiH u skladu sa obavezama proisteklim iz Istanbulske konvencije.

 


Nastavak saradnje odvijat će se kroz različite modalitete podrške, kao što su izrada prijedloga politike s akcionim planom za standardizaciju redovnog razvoja kapaciteta policijskih službenika za odgovor na slučajeve nasilja u porodici te izrada dokumenta za odgovor na nasilje u porodici za policijske kadete. Zatim, izrada kantonalnih politika za unutrašnje organizacijske podjele zadataka u odgovoru na nasilje u porodici, kao i obuka policijskih službenika o standardiziranom odgovoru na slučajeve nasilja u porodici na temelju ranije kreiranog Priručnika. Sve navedene aktivnosti imaju za cilj da unaprijede postupanje policijskih službenika u navedenim slućajevima nasilja i da doprinesu suzbijanju ovih krivičnih djela.