Ekspertni tim FMUP-a organizator Okruglog stola "Značaj i mogućnosti poboljšanja sigurnosti saobraćaja"

Sarajevo,

16.04.2009.

SARAJEVO, 17. april/travanj 2009. godine – Na sastanku Ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osonove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.” FMUP-a, koji je održan 16. aprila 2009. godine, planirane su posebne aktivnosti radi promovisanja “Sedmice globalne sigurnosti saobraćaja” koja se na osnovu odluke UN-a obilježava svake godine širom svijeta.

Tako će 28. aprila u Domu policije, biti organiziran okrugli sto o temi „Značaj i mogućnosti poboljšanja sigurnosti saobraćaja“, na kojem će izlagači biti eminentni stručnjaci iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Pored toga, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će nizom aktivnosti promovisati potrebu za poštivanjem saobraćajnih propisa, u koje će aktivno biti uključeni građani i učesnici u saobraćaju. (KRAJ)