JAVNI POZIV radi obavljanja konsultacija i dobijanja relevantnih smjernica za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji BiH

Sarajevo,

17.03.2023.

Poštovani,

u skladu sa Rješenjem o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine V. Broj: 13/2023 od 12.1.2023.godine koji je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Radna grupa je izradila i dostavila Federalnom ministartsvu unutrašnjih poslova Prednacrt zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine na nadležnost i daljnje postupanje.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je u skladu sa članom 11. st. 1. i 2. tačka a) Uredbe o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12) odlučio da u vezi Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine obavi konsultacije u pogledu traženja pismenih komentara putem objavljivanja Prednacrta zakona na stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Radna verzija Prednacrta zakona nalazi se na www.fmup.gov.ba u folderu Propisi-Zakoni ili na linku ispod:

http://www.fmup.gov.ba/v2/propisi.php?idkat=1

Molimo da vaše komentare na Prednacrt zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavite do 28. 4. 2023.godine na e-mail: pravni@fmup.gov.ba ili kabinet@fmup.gov.ba