Nastupna posjeta komandanta EUFOR-a general-majora Helmuta Habermayera Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

Sarajevo,

18.05.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini general-major Helmut Habermayer, pukovnik Donal Burke, vojni pomoćnik komandanta EUFOR-a i g. Aleš Perko, oficir za vezu sa organima za provođenje zakona, posjetili su danas Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje ih je primio ministar Ramo Isak.

Tokom dužeg i srdačnog razgovora, razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, koje je minstar Isak ocijenio zadovoljavajućim, naglasivši izuzetnu saradnju sa policijskim agencijama u BiH, a posebno sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

Ministar Isak istakao je i značajnu ulogu EUFOR-a u kreiranju sigurnog i stabilnog okruženja, kako u Federaciji tako i u Bosni i Hercegovini u cjelini.

General-major Habermayer izrazio je zadovoljstvo međusobnom saradnjom EUFOR-a i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, posebno u segmentu međusobne razmjene informacija i obavještajnih podataka.


Ministar se zahvalio na podršci koju EUFOR konstantno pruža policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i izrazio uvjerenje da izuzetno uspješna saradnja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i EUFOR-a predstavlja trajni kontinuitet.