Veoma uspješna saradnja Vijeća Evrope i FMUP-a

Sarajevo,

29.05.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak zajedno sa saradnicima sastao se sa predstavnicima Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu.

Na sastanku je razgovarano o nekoliko zajedničkih projekata koje implementira Ured Vijeća Evrope u Sarajevu s Evropskom unijom, a u okviru kojih usko sarađuje sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova.

Predstavnici Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu informisali su ministra Isaka o narednim koracima u vezi sa aktivnostima na sprječavanju diskriminacije i unapređenju postupanja sa licima lišenim slobode, a koja se odvija u saradnji sa Federalnom upravom policije ovog ministarstva.

Ministar Ramo Isak zahvalio se Vijeću Evrope na podršci koju pruža Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, a predstavnici Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu ovu saradnju ocijenili su veoma uspješnom.