Poziv maturantima VI klase Centra za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova u Sarajevu za obilježavanje 30. godina mature

Sarajevo,

19.05.2009.

SARAJEVO, 19. maj/svibanj 2009. godine – U subotu, 06. juna 2009. godine u 12.00 sati u prostorijama Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu održat će se obilježavanje 30. godišnjice mature maturanata VI klase Centra za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova u Sarajevu.

Programom obilježavanja godišnjice predviđen je zajednički sastanak svih maturanata i njihovih profesora na Policijskoj akademiji, obilazak Policijske akademije, kao i druženje u jednom od ugostiteljskih objekata u Sarajevu.

Kako su maturanti uposlenici svih organa unutrašnjih poslova, kao i sigurnosnih agencija, molimo ministre unutrašnjih poslova, direktore agencija i uprava policija, kao i policijske komesare i druge rukovodne radnike da na prigodan način obavijeste svoje uposlenike maturante VI klase Centra za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova u Sarajevu i istima omoguće dolazak u Sarajevo.

VI klasa Centra za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova u Sarajevu brojala je 199 kadeta, koji su nakon diplomiranja raspoređeni u organe unutrašnjih poslova širom BiH. Do sada je obilježena 10. i 25. godišnjica mature, na kojima je bilo prisutno oko 140 maturanata i skoro svi profesori.
Budući da je ove godine jubilarno obilježavanje godišnjice mature, očekujemo okupljanje oko 140 maturanata i profesora.

Kotizacija troškova proslave godišnjice mature iznosi 30 KM po osobi, a istu će maturanti uplatiti po dolasku na Policijsku akademiju.

Sve informacije u vezi sa obilježavanjem godišnjice mogu se dobiti na slijedeće telefone:
061/198-980, 063/317-690, 065/401-925 i 065/642-842
ili e-mail: press@fmup.gov.ba

 

                                                       

                                                                              INICIJATIVNI ODBOR OBILJEŽAVANJA
                                                                               30. GODIŠNJICE MATURE VI KLASE

                                                               

                                                                       Malik Krivić
                                                                            Edin Sujoldžić
                                                                            Jurica Božidar
                                                                           Josip Filipović
                                                                               Zdravko Ružević
                                                                         Duško đukić