Od aktiviranja stranice FMUP-a u šest mjeseci zabilježeno 37.088 posjeta

Sarajevo,

03.06.2009.

SARAJEVO, 2. juni/lipanj 2009. godine – Od 1. decembra 2008. do 1. juna 2009. godine stranicu FMUP-a je posjetilo 37.088 posjetilaca, što je, prema našem mišljenju, veoma dobra posjećenost.

Web-stranica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova redizajnirana je krajem 2008., a zvanično je pokrenuta 1. decembra 2008. godine. Od tada, svakodnevno se ažurira, postavljaju obavijeti, pozivi i saopćenja za medije, fotografije, razni dokumenti iz djelokruga rada FMUP-a, tenderi, oglasi, konkursi, projekti, te druge informacije koje su vezane za rad FMUP-a.

Gledano po mjesecima, u decembru 2008. godine, kada je stranica ponovo aktivirana, imali smo 4.744 posjetioca, dok je u januaru 2009. godine zabilježno 5.848 posjeta. Tokom februara posjećenost je također bila više nego dobra, tačnije, zabilježene su 5.844 posjete, dok je u martu zabilježno 5.141 posjeta. U aprilu zabilježen je broj od 6.528 posjeta, a u maju 7.949, što je do sada i najveći broj posjeta u ovih pola godine, dok su prvog dana u junu zabilježene 34 posjete na našoj stranici.

Ohrabrujući je podatak da stranicu FMUP-a posjećuju iz svih dijelova Evrope, ali i svijeta. Najveća posjećenost zabilježena je iz BiH, zatim iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Austrije, Švedske, Švicarske, Slovenije, Holandije, Italije, Njemačke, češke Republike, Turske, Velike Britanije, Norveške, Slovačke, Kanade, Japana, Australije, Finske, Francuske, Moldavije. Također, zabilježena je posjeta i sa adresa kako vladinih tako i nevladinih organizacija iz cijelog svijeta.

Nadamo se da ćemo i u narednom periodu našim aktuelnostima i zanimljivim sadržajem zadržati stare i biti zaniljivi novim posjetiocima web-stranice FMUP-a. (KRAJ)

Za više informacija:

Admir Katica, savjetnik ministra
Tel: 00 387 33 667 246
Fax: 00 387 33 207606
Mob: 00 387 61 483 386
E-mail: admir.katica@fmup.gov.ba
admirkatica@gmail.com