Diplome dobilo 13 uposlenika MUP-ova iz FBiH i Policije Brčko Distrikta

Sarajevo,

12.06.2009.

SARAJEVO, 12.juni/lipanj 2009. godine – U prostorijama Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu danas je izvršena dodjela diploma za 13 polaznika iz oblasti “Zloupotrebe droga”.

“Ovaj kurs je veoma važan, iako svi radite poslove iz ove oblasti. Ali, uvijek se može nešto novo naučiti, i uvijek se mogu razmijeniti nova razmijeniti. Još bih dodao da je ovak kurs održan na osnobu Plana rada Policijske akademije i potreba kantonalnih MUP-ova i Policije Brčko Distrikta”, istakao je Taib Spahić, direktor Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu.

Kurs je počeo 8. juna 2009. godine, a završen je danas. Predavači koji su bili angažovani na realizaciji kursa su stručnjaci iz oblasti zloupotreba droga.
Nastava je realizovana na osnovu utvrđenog plana Nastavnog plana, u dva segmenta: teorijska predavanja i praktične vježbe.

Obuku je završilo 13 polaznika iz MUP-a Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog, Tuzlanskog kantona, te policije Brčko Distrikta. (KRAJ)