Za godinu dana na cestrama u FBiH smanjen broj nastradalih za 7,14 %

Sarajevo,

01.07.2009.

SARAJEVO, 1. juli/srpanj 2009. godine – U organizaciji Ekspertnog tima za praćenje implementacije Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008.-2013.“ u Sarajevu je danas održana godišnja pres-konferencija.
Na ovoj konferenciji, koja je održana u Domu policije, javnosti su prezentovani rezultati aktivnosti koje su u proteklih 12 mjeseci zajednički preduzimali Federalno i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova u okviru zajedničkog Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008-2013”.

“Zadovoljstvo mi je što danas mogu kazati da godinu dana nakon otpočinjanja sa realizacijom ovo Akcinog plana na cestama u FBiH imamo smanjen broj poginulih za 7,14 %. Kada smo prije više od godinu dana organizovali konferenciju na kojoj smo predstavili ovaj projekt, kazali smo da je naš cilj smanjenje smrtnosti na cestama u FBiH za 5 % godišnjem novou. Ovi podaci koju su iz svih kantona, za sada su ohrabrujući”, kazao je Kemal Ademogvić, predsjednik Ekspertnog tima FMUP-a.

On je istakao da je i ovaj put u porastu broj saobraćajnih nezgoda, ali je pojasnio da je to iz razloga što građani prijavljuju i najmanju nezgodu.

Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, iskazao je zadovoljstvo zbog današnje pres-konferencije na kojoj su javnosti prezentovani rezultati provođenja Akcionog plana, čiji je cilj smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih u saobraćaju.

„Namjerno kažem da su ovo naše aktivnosti, s obzirom da je ovo aktivnost koju od prvog juna 2008. provode zajednički federalno i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Vjerujem da će vas danas prezentovani podaci uvjeriti da je zajedničko djelovanje različitih državnih organa na svim nivoima vlasti moguće kada su u pitanju projekti čija je svrha dobrobit svih, a posebno građana. Stoga, odajem priznanje ovdje prisutnim ministrima i policijskim komesarima, kao rukovodiocima ministarstava unutrašnjih poslova koji su uspješno implementirali mjere koje su predložene dokumentom "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja"“, istakao je ministar Alić.

On je ponovio da je zajednički cilj od samog početka da se spasi što veći broj ljudskih života.

„Podatak da je u prvoj godini primjene Akcionog plana smrtno stradala 221 osoba,š to je za 17 osoba manje u odnosu na isti period prethodne godine, te da je teže povrijeđeno 1.299 osoba ,što je za 166 osoba manje u odnosu na isti period prethodne godine,  najbolji je pokazatelj da smo o pitanju sigurnosti saobraćaja na pravom putu te da u takvom nastojanju ne trebamo posustajati, već uložiti dodatne napore kako bi rezultat bio što bolji. Ovakvi ohrabrujući podaci nas tjeraju da pozovemo i sve druge državne organe na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da uzmu aktivno učešće i uhvate se ukoštac sa problemom sigurnosti u saobraćaju“, dodao je ministar Alić.

Filip Zrno, ministar MUP-a Kantona 10-Livno, kazao je da je prva godina realizacije mjera Akcijskog plana za provedbu mjera iz dokumenta "Polazne osnove strategije sigurnosti cestovnog prometa FBiH 2008.-2013." za nama.
“Iz predstavljene analize ukupnog broja prometnih nesreća i posljedica istih, vidljivo je da su mjere iz Akcijskog plana dale određene pozitivne rezultate, iako ne u zacrtanom planu, ali ipak pozitivne. Realiziranjem mjera iz dokumenta Polazne osnove strategije sigurnosti cestovnog prometa Federacije BiH 2008.-2013.", kao i realiziranjem Akcionog plana žele se eliminirati i smanjiti uzroci nastanka prometnih nezgoda sa smrtnim posljedicama i teže ozlijeđenim osobama, kao i prometne nezgode sa većom materijalnom štetom, uz jasnu preventivnu funkciju prema najugroženijoj skupini sudionika u prometu, a to su osobe mlađe od 24 godine”, rekao je ministar Zrno na današnjoj konferenciji.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će i dalje kroz zajednički angažman sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova raditi na primjeni svih mjera koje su predviđene prvim bh. strateškim dokumentom iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

„Nadam se da će, kao i ove godine, i svih narednih biti postignuti rezultati slični ovima koje imamo ove godine“, istakao je minisar Alić, koji je pohvalio rad Eskpertnog tima. (KRAJ).