U Mostaru održan sastanak federalnog i kantonalnih ministara unutrašnjih poslova

Mostar,

14.07.2009.

 

SAOPćENJE ZA JAVNOST


U Mostaru održan sastanak federalnog i kantonalnih ministara unutrašnjih poslova


MOSTAR, 14. juli /srpanj 2009. godine – Danas je u Mostaru, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan redovan sastanak Muhidina Alića, federalnog ministra unutrašnjih poslova, sa kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova.

Razgovarano je o trenutnom stanju o pitanju izdavanja putnih isprava. Kantonalni ministri su izrazili zabrinutost zbog aktuelnih problema u funkcionisanju sistema za izdavanje putnih isprava i zatražili održavanje hitnog sastanka sa Sredojem Novićem, ministrom civilnih poslova BiH. Federalni ministar unutrašnjih poslova je preuzeo obavezu iniciranja održavanja ovog sastanka na kojem bi se trebala sagledati trenutna situacija i mogućnosti prevazilaženja spomenutih problema sa kojima se suočavaju građani, te razgovarati o pojedinim pitanjima u okviru ukupnog funkcionisanja projekta CIPS.

Na današnjem sastanku je razgovarano o trenutnim aktivnostima na donošenju kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima. Zaključeno je da je radi donošenja ovih zakona potrebno održati dodatne konsultacije sa predstavnicima EUPM-a, nakon čega će se održati zajednički sastanak pravnih eksperata i ministara iz svih ministarstava unutrašnjih poslova radi razmatranja finalnih verzija navedenog zakona. Navedeni sastanak će se održati u Ljubuškom do kraja ovog mjeseca.


Na današnjem sastanku je od strane svih ministara potpisana Instrukcija o međusobnom izvještavanju između FMUP-a i KMUP-ova o pojavama i događajima koje su od interesa za sigurnost FBIH, čime će se omogućiti potpuno funkcionisanje baze podataka saobraćajnih nezgoda, kao dijela projekta poboljšanja sigurnosti saobraćaja koji od 1. juna 2008. godine zajednički provode Federalno i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Zajednički je ocijenjeno da će se funkcionisanjem ove baze podataka dodatno osnažiti sigurnost u saobraćaju te poboljšati rezultati policije na ovom polju. Time će se učiniti dodatni korak u ostvarenju cilja iz dokumenta «Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja» za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povrijeđenih u saobraćaju za 30 % do 2013. godine.


Pored toga, danas je pokrenuta inicijativa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Novi koncept policijske obuke, koja treba poboljšati kvalitet obrazovanja policijskog kadra, spremnog da se uhvati ukoštac sa problematikom savremene borbe protiv svih pojavnih oblika kriminala te da osigura visok stepen sigurnosti građana. Novi koncept policijske obuke je prezentovao direktor Policijske akademije Taib Spahić. (KRAJ)