Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, razgovarao sa ministrima Melihom Alić, Safetom Omerovićem i Nailom Šećkanovićem

Sarajevo,

21.07.2009.

SAOPćENJE ZA JAVNOST

 

Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, razgovarao sa ministrima Melihom Alić, Safetom Omerovićem i Nailom Šećkanovićem


Razmijenjene informacije o djelovanju ministarstava na provođenju akcionih planova čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povrijeđenih u drumskom saobraćaju za 30 % do 2013. godine


SARAJEVO, 21. juli/srpanj 2009. godine – Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, danas je organizovao sastanak sa Melihom Alić, federalnom ministricom nauke i obrazovanja, Safetom Omerovićem, federalnim ministrom zdravstva, i Nailom Šećkanovićem, federalnim ministrom prometa i komunikacija.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Ekspertnog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Pavo Boban.

Na današnjem sastanku razgovaralo se o rezultatima primjene Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008.-2013.”, te zajedničkom djelovanju ova četiri ministarstva s ciljem još boljih rezultata iz ove oblasti.

Razmijenjene su informacije o djelovanju ovih ministarstava na provođenju akcionih planova čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povrijeđenih u drumskom saobraćaju za 30 % do 2013. godine. Također su razmijenjena mišljenja o budućoj realizaciji ovog projekta u kojem svako od ovih ministarstava ima svoju ulogu i može dati značajan doprinos još boljim rezultatima.

Stoga je ponovno ukazano na rezultate koji su postignuti u proteklih 12 mjeseci, a koji pokazuju da je na području FBiH smanjen broj poginulih za 7,14 % u odnosu na uporedni period 2007./2008. godina, što je za 17 osoba manje. Daljnji napredak u ovoj oblasti će biti moguć jedino uz zajednički napor i angažman ova četiri ministarstva, ocijenjeno je danas na ovom sastanku. (KRAJ)