Na redovnom sastanku Ekspertnog tima FMUP-a dogovorene aktivnosti za naredni period

Sarajevo,

05.08.2009.

 


Saopćenje za javnost

 

 

SARAJEVO, 5. avgust / kolovoz 2009. godine – Na redovnom sastanku Ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.”, koji je održan danas u FMUP-u, dogovorene su daljne aktivnosti ovog tima u narednom periodu.

Dogovoreno je održavanje Okruglog stola o temi: „Analiza uzročnika saobraćajnih nezgoda na području FBiH“, koji je planiran za kraj septembra, te provođenje nove jednomjesečne kampanje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova sa svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.
Cilj i ove kampanje je smanjenje broja saobraćajnih nesreća, te broja poginulih i teže nastradalih na cestama u FBiH.
Sve ove aktivnosti dio su mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.“.

Na današnjem sastanku raspravljalo se i o potrebi obilježavanja radarskih uređaja postavljenih uz putne komunikacije u FBiH.

„Stav Ekspertnog tima je da se trebaju obilježiti radarske zone kontrole mjerenja brzine na svim lokacijama gdje su postavljene instalacije za korištenje uređaja za mjerenje brzine, kao i zona gdje se vrši mjerenje brzine pokretnim radarima.
Postavljanje saobraćajnih znakova sa dopunskim tablama sa obavještenjima o radarskim kontrolama treba izvršiti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (Direkcije cesta FBiH) kada Ministarstvo transporta i komunikacija BiH izvrši izmjene postojećeg pravilnika koji reguliše ovu oblast“, istaknuto je na današnjem sastanku Ekspertnog tima FMUP-a. (KRAJ)