Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, razgovarao sa novoimenovanim atešeom za policiju pri ambasadi Republike Francuske u Bosni i Hercegovini

Sarajevo,

23.09.2009.

 

Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova razgovarao sa novoimenovanim atešeom za policiju pri ambasadi Republike Francuske u Bosni i Hercegovini

 

 

SARAJEVO, 23. septembar/rujan 2009. godine – Muhidin Alić, federalni ministar unutrašnjih poslova, primo je danas novoimenovanog atašea za policiju pri ambasadi Republike Francuske u Bosni i Hercegovini gospodina Jean-Bernard Collea.
Tokom ove posjete ataše Colle zahvalio se ministru na prijemu i istakao da će tokom svog mandara raditi na jačanju veza između policija u BiH i Francuskoj. Posebno je potencirao potrebu intenzivnije saradnje između policijskih agencija u BiH u borbi protiv svih oblika kriminala, kao i potrebu institucionalnog povezivanja policija.

„U tom pravcu Francuska će pružiti svu potrebnu pomoć, kao što je to radila i do sada, posebno kroz organizovanje raznih vidova edukacija i obuka za policijske službenike iz BiH. Vrlo brzo planiramo održati obuku za policajce iz BiH u borbi protiv ilegalne trgovine ukradenim vozilima, ljudima i oružjem, u koju će biti uključene sve policijske aganecije iz BiH“, istakao je na kraju ataše Colle.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić zahvalio se gospodinu Colleu na današnjoj posjeti i interesovanju za rad i funkcionisanje policije u BiH, dodavši kako bi ovakve posjete trebale biti češće. Dogovoreno je da se održavaju redovni sastanci radi međusobne razmjene mišljenja u vezi s najvažnijim pitanjima iz oblasti sugurnosti u BiH.

Tokom današnjeg sastanka sa atašeom Colleom ministar Alić se još jednom zahvalio vladi Republike Francuske na pomoći koju pruža BiH i podržao je sve vidove saradnje u borbi protiv svih oblika kriminala, a posebno globalne prijetnje sigurnosti, što je u interesu građana.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić posebno je istakao da je i dalje BiH potrebna međunarodna pomoć na svim poljima, a posebno u sektoru sigurnosti.

„Smatram da bi se brže morala implementirati već dogovorena reforma policije u BiH, jer policijske strukture u BiH za sada nisu funkcionalno postavljene i uvezane, što utiče na njihovu efikasnost. Posebno bih istakao potrebu što bržeg ulaska BiH u NATO i približavanje Evropskoj uniji, što bi bio garant stabilizacije ukupnog stanja u BiH. Iskoristio bih ovu priliku da pohvalim menadžmente policijskih struktura u BiH na međusobnoj saradnji, jer je to na neki način bazirano na dobrovoljnoj osnovi, uprkos nefunkcionalnim ustavnim i zakonskim rješenjima“, istakao je ministar Alić. (KRAJ)