Policija u FBiH

http://www.fmup.gov.ba/files/image/grb/k-9n.png

Kanton Sarajevo


 
 

ministar: Admir Katica
policijski komesar: Nusret Selimović

  • Kanton Sarajevo proteže se na površini od 1276,9 km2 i broji oko 420.000 stanovnika. S istočne i jugoistočne strane Kanton graniči s Republikom Srpskom, s južne i jugozapadne s Hercegovačko-neretvanskim kantonom, sa zapadne sa Srednjobosanskim i sa sjeverne strane granici sa Zeničko-dobojskim kantonom.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo čine MUP u sjedištu i pet Policijskih uprava: Prva PU (PS Centar i PS Stari grad), Druga PU (PS Novo Sarajevo), Treća PU (PS Novi grad), Četvrta PU (PS Ilidža i PS Hadžići) i Peta PU (PS Ilijaš i PS Vogošća).

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

033 286 700

www.mupks.ba

KABINET MINISTRA

033 286 701, 033 286 702

ministar@mup.ks.gov.ba

URED KOMESARA

033 286 700

komesar@mup.ks.gov.ba

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

033 668 039

 

SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE

033 440 011

 

SEKTOR ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU

033 664 211. LOK 353

 

OPERATIVNI CENTAR

033 206 666, 033 207 777

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

033 211 114

 

JEDINICA ZA PROFESIONALNE STANDARDE

033 210 746, 033 200 922, 
 033 212 214

 

 

 

 

Prva PU

 

 

PS Centar

033 206 000

 

PS Stari grad

033 532 000

 

 

 

 

Druga PU

 

 

PS Novo Sarajevo

033 650 000

 

 

 

 

Treća PU

 

 

PS Novi grad

033 474 000

 

 

 

 

Četvrta PU

 

 

PS Ilidža

033 639 000

 

PS Hadžići

033 422 000

 

 

 

 

Peta PU

 

 

PS Ilijaš

033 401 000

 

PS Vogošća

033 430 000