Policija u FBiH

http://www.fmup.gov.ba/files/image/download.jpg

Srednjobosanski kanton


 
 

ministar: Feliks Vidović
policijski komesar: Faik Adilović

Kanton Srednja Bosna obuhvaća zemljopisno jezgro Bosne i Hercegovine. Proteže se na površini od 3199 km2, na kojemu je prema popisu iz 1991. godine živjelo 338.979 stanovnika, a 1999. godine 270.000 stanovnika.

  • Kanton Srednja Bosna organiziran je u nekoliko općina: Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Travnik i Vitez.
  • Policijske snage u Kantonu ustrojene su u MUP u sjedištu i četiri Policijske uprave: PU Bugojno (PS Bugojno i PS G. Vakuf-Uskoplje), PU Jajce (PS Jajce i PS Donji Vakuf), PU Kiseljak (PS Kiseljak, PS Buskovaca, PS Fojnica i PS Kresevo) i PU Travnik (PS Travnik, PS Novi Travnik i PS Vitez).

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

030 546 200, 030 518 290

mup@sbk-ksb. gov.ba

KABINET MINISTRA

030 546 214

 

UPRAVA POLICIJE

030 546 206

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

030 518 427

 

SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE

030 511 632

 

SEKTOR ZA UNUTARNJU KONTROLU

030 518 250

 

UPRAVA ADMINISTRACIJE

030 518 850

 

OPERATIVNO DEŽURSTVO

030 518 245

 

UNUTRAŠNJA KONTROLA / URED ZA ŽALBE

030 518 250

 

GLASNOGOVORNIK MUP-a

030 511 847

glasnogovornik@muptravnik.com.ba 

GLASNOGOVORNIK 
 POLICIJSKOG KOMESARA

030 511 847