Posavski kanton



ministar: Željko Nedić
policijski komesar: Marijan Mikić

  • Posavski kanton nalazi se na sjevernoistočnom dijelu BiH i prostire se na prostoru od 334 km2, na kojem živi 62.748 stanovnika. Kanton se sastoji od dva fizički odvojena dijela, tako da dvije opcine Orašje i Domaljevac-Šamac čine jednu cjelinu, a općina Odžak koja je odvojena općinom Šamac u RS, čini drugu, a i Kanton, kao cjelina, fizički je odvojena od ostalog djela Federacije BiH teritorijem Distrikta Brčko i Republike Srpske.
  • Kanton sa svoje sjeverne strane graniči s Republikom Hrvatskom, koja je od nje udaljena prirodnom granicom rijekom Savom. S istočne strane nalazi se teritorij Distrikta Brčko, a s južne teritorij Republike Srpske.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova, ustrojeno je tako da u svom sastavu ima Upravu policije i Upravu za administraciju i potporu. Upravu policije čine, pored organizacijskih jedinica u sjedištu, i jedna Policijska uprava koja se sastoji od tri Policijske stanice, Odjela prometne policije i Odjela kriminalističke policije.
Kontakti u MUP-u
Telefon
Web / E-mail
CENTRALA 031 712 044  mup@zupanijaposavska.ba
KABINET MINISTRA 031 712 980  
URED KOMESARA 031 713 978  
SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE 031 712 544  
SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE 031 712 544  
OPERATIVNI CENTAR 031 712 544  
ODSJEK ZA UNUTARNJU KONTROLU 031 713 644  
ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU-GLASNOGOVORNIK
031 713 978