Zeničko-dobojski kantonministar: Nikola Arsenić
policijski komesar: Semir Šut

  • Površina Zeničko-dobojskog kantona je 3904 km2, i proteže se od Tešnja i Usore na sjeveru do Breze, Vareša i Olova na jugu. Kanton sačinjava 12 općina: Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš, Olovo, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Tešanj, Doboj-Jug i Usora.
  • Zeničko-dobojski kanton graniči sa entitetom Republika Srpska i kantonima: Tuzlanski, Srednjobosanski i Kanton Sarajevo. Kanton broji oko 398.000 stanovnika.
  • Unutrašnju organizaciju čini MUP u Zenici i sedam Policijskih uprava: PU Zenica (PS Centar, PS Crkvice i PS Nemila), PU Visoko (PS Visoko, PS Kakanj i PS Breza), PU Vareš (PS Vareš), PU Olovo (PS Olovo), PU Zavidovići (PS Zavidovići, PS Maglaj), PU Tešanj (PS Tešanj, PS Usora i PS Doboj-Jug) i PU Zepče (PS Zepče).
Kontakti u MUP-u
Telefon
Web / E-mail
CENTRALA 032 449 249 www.mupzdk.gov.ba
     
KABINET MINISTRA 032 449 240; 242-139  
UPRAVA POLICIJE 032 449 242  
SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE 032 449 251  
SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE 032 449 248  
ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 032 449 249 press@mupzdk.gov.ba
mupzdk@mupzdk.gov.ba 
GLASNOGOVORNIK 032 449 249  
OPERATIVNI CENTAR 032 283 017  
URED ZA PRITUŽBE JAVNOSTI 032 449 249  
JEDINICA ZA PROFESIONALNE STANDARDE 032 449 249  
ODSJEK ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU 032 449 249