Policija u FBiH

 

 

http://www.fmup.gov.ba/files/image/grb/K-3.png

Tuzlanski kanton


 
 

ministar: Midhat Dobrnjić
policijski komesar: Dževad Korman

  • Tuzlanski kanton nalazi se na sjeveroistoku Bosne. Prostor ovog kantona organiziran je u 13 općina: Banovići, Doboj-Istok, Gradačac, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Čelić, Lukavac, Srebrenik, Teočak, Sapna, Živinice i Tuzla.
  • Tuzlanski kanton zauzima površinu od 2.908 km2, odnosno11,1% teritorije Federacije BiH ili 5,7% teritorije BiH. Prema procjenama iz 1996. godine, na ovom području zivi 611.500 stanovnika, od toga je 35% raseljenih i prognanih lica. Po broju stanovnika u Federaciji BiH Tuzlanski kanton participira s 26,2%.

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

035 250 011, 035 275 601

 kontakt@muptk.ba

KABINET MINISTRA

tel/fax 035 251 432

 

URED POLICIJSKOG KOMESARA

tel/fax: 035 255 375

 

SEKRETAR MUP-a

035 251 091

 

DIREKTOR UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PODRŠKE

035 250 463

 

SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE

035 255 473

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

035 255 489

muptk.krim1@bih.net.ba

ODJELJENJE ZA PROFESIONALNE STANDARDE-UNUTRAŠNJA KONTROLA

035 255 513

 

URED ZA ŽALBE

035 255 877, 035 250 011

 

OPERATIVNI CENTAR MUP-a

035 250 673

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOSCU-GLASNOGOVORNIK

035 255 618

 portparol@muptk.ba

JEDINICA ZA PODRSKU MUP-a

035 255 536

 

 

 

 

PU Tuzla

035 251 008

 

PS Istok

035 293 444

 

PS Zapad

035 270 666

 

PS Centar

035 270 555

 

PS Čelić

035 660 470

 

 

 

 

PU Gradačac

035 817 202, 035 817 003

 

PS Srebrenik

035 641 611, 035 641 695

 

 

 

 

PU Lukavac

035 553 166

 

PS Gračanica

035 787 222, 035 786 222

 

PS Doboj-Istok

035 720 366, 035 720 367

 

 

 

 

PU Zivinice

035 773 136

 

PS Kladanj

035 621 039, 035 621 199

 

PS Banovići

035 875 555, 035 876 578

 

 

 

 

PU Kalesija

035 631 290, 035 631 235

 

PS Teočak

035 755 311, 035 755 922

 

PS Sapna

035 597 409