Policija u FBiH

 

 

http://www.fmup.gov.ba/files/image/grb/K-1.png

 

 

Unsko-sanski kanton


 
 

ministar: Anel Ramić
policijski komesar: Mujo Koričić

  • Unsko-sanski kanton zauzima krajnje sjeverozapadno područje Bosne i Hercegovine i graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. Ukupna površina kantona iznosi 4.125 km2, a po popisu iz 1991.godine na području Kantona ukupno je živjelo oko 350.000 stanovnika, dok po trenutnoj procjeni u Kantonu živi oko 307.000 stanovnika.
  • Unsko-sanski kanton sjeverozapadnim dijelom graniči s Republikom Hrvatskom u dužini državne granice od 242 km. Također, Unsko-sanski kanton naslanja se na područje entiteta Republike Srpske i južnim dijelom na područje Kantona Livno. Dužina entitetske granice prema Republici Srpskoj iznosi oko 180 km, dok dužina razgraničenja sa Kantonom Livno iznosi oko 50 km.
  • Teritorijalno Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša.

 

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

037 224 224, 

www.mupusk.gov.ba

KABINET MINISTRA

037 224 224, lokal 122

 ministar@mupusk.gov.ba

URED KOMESARA

037 226 006

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

037 226 005

portparol@mupusk.gov.ba

OPERATIVNI CENTAR

037 226 004

 

SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE

037 226 002

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

037 226 000

 

ODSJEK ZA KRIM. TEHNIKU I KDZ

037 224 224, lok. 196

 

ODSJEK ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU

037 224 224, lok. 145

 zalbe@mupusk.gov.ba

ODSJEK ZA INFO.-SISTEME-WEBMASTER

037 224 224, lok. 165

mupusk@mupusk.gov.ba