Policija u FBiH

 

 

 

http://www.fmup.gov.ba/files/image/grb/K-4.png

Zeničko-dobojski kanton


 
 

ministar: Dario Pekić
policijski komesar: Semir Šut

  • Površina Zeničko-dobojskog kantona je 3904 km2, i proteže se od Tešnja i Usore na sjeveru do Breze, Vareša i Olova na jugu. Kanton sačinjava 12 općina: Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš, Olovo, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Tešanj, Doboj-Jug i Usora.
  • Zeničko-dobojski kanton graniči sa entitetom Republika Srpska i kantonima: Tuzlanski, Srednjobosanski i Kanton Sarajevo. Kanton broji oko 398.000 stanovnika.
  • Unutrašnju organizaciju čini MUP u Zenici i sedam Policijskih uprava: PU Zenica (PS Centar, PS Crkvice i PS Nemila), PU Visoko (PS Visoko, PS Kakanj i PS Breza), PU Vareš (PS Vareš), PU Olovo (PS Olovo), PU Zavidovići (PS Zavidovići, PS Maglaj), PU Tešanj (PS Tešanj, PS Usora i PS Doboj-Jug) i PU Zepče (PS Zepče).

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

032 449 249

www.mupzdk.gov.ba

 

 

 

KABINET MINISTRA

032 449 240; 242-139

 kabinet@mupzdk.gov.ba

UPRAVA POLICIJE- policijski komesar

032 449 242

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

032 449 251

 

SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE

032 449 248

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

032 449 249

press@mupzdk.gov.ba
 mupzdk@mupzdk.gov.ba 

GLASNOGOVORNIK

032 449 249

 

OPERATIVNI CENTAR

032 283 017

 

URED ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

032 449 249

 

JEDINICA ZA PROFESIONALNE STANDARDE

032 449 249

 

ODSJEK ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU

032 449 249