Sektor za materijalno-finansijske posloveOrganizacijska struktura


U sastavu Sektora nalaze se tri unutrašnje organizacijske jedinice, i to:
 

Sektorom rukovodi Jasminka Ademović, rukovodilac Sektora - pomoćnik ministra, rođena 1976. godine u Sarajevu, diplomirani ekonomista. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 2003. godine na sljedećim poslovima: stručni saradnik u Odsjeku za međunarodnu saradnju u Kabinetu ministra, stručni saradnik za plan, analizu i finansijsku kontrolu poslovanja u Odsjeku za finansijsko-knjigovodstvene poslove, stručni savjetnik za materijalno opremanje u Odsjeku za materijalne i investicijske poslove, stručni savjetnik za javne nabavke u Odsjeku za javne nabavke u Sektoru za materijalno-finansijske poslove, šef Odsjeka za javne nabavke, a na poziciji rukvodioca Sektora  nalazi se od juna 2019. godine.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3108, 3110
E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba
 

Djelokrug


  • vrši se izrada prijedloga budžeta Ministarstva;
  • prati se i osigurava pravilna primjena i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva, finansija i javnih nabavki i vrše poslovi unutrašnje kontrole;
  • vrši se uspostava, obrada i vođenje knjigovodstvene i finansijske dokumentacije;
  • vrše se poslovi planiranja sredstava i izmirenja obaveza Ministarstva, izrade periodičnih i završnih računa, obračun plaća, doprinosa i naknada za plaće po osnovu rada;
  • vođenja postupka nabavke roba i vršenja usluga za potrebe Ministarstva;
  • izrade analiza, izvještaja i informacija o stanju i kretanju finansijskih i ma