MATIČNE KNJIGEU Federaciji Bosne i Hercegovine je donesen Zakon o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12 i 80/14) koji je stupio na snagu 12.05.2012. godine, a na osnovu kojeg je doneseno Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15) kojim je detaljno propisan način upisa činjenice rođenja i državljanstva u matične knjige.

Osnovna zakonska obaveza sastoji se u tome da svi građani Federacije Bosne i Hercegovine moraju biti upisani u matične knjige.

 

Ovim zakonom uređuju se: nadležnost za vođenje matičnih knjiga, vrste i sadržaj matičnih knjiga, matični registar, upis podataka u matične knjige, upis činjenica u
matične knjige na osnovu isprava inozemnih organa, vođenje i čuvanje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, uvid u matične knjige i korištenje podataka iz matičnih knjiga, obnavljanje matičnih knjiga, upravni nadzor,
rješavanje žalbi i prekršajna odgovornost i druga pitanja koja se odnose na matične knjige u Federaciji Bosne i Herce