Sektor za opće i zajedničke posloveOrganizacijska struktura


 

Sektorom rukovodi Sadija Čuljević, rukovodilac Sektora - pomoćnik ministra, rođena 1970. godine, po zanimanju diplomirani pravnik. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine zaposlena od 1. 4. 1996. do 22. 3. 1997. godine i u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova od 23. 3. 1997. godine i dalje. U periodu od 1. 1. 2006. godine do 23. 6. 2019. godine bila je raspoređena na radno mjesto šef Odsjeka u Odsjeku za radnopravne odnose u Sektoru za opće i zajedničke poslove, a od 24. 6. 2019. godine raspoređena je na poslove i zadatke pomoćnika ministra za opće i zajedničke poslove.

Kontakt-telefon: 033/ 280-020, lokal 3425 i 3130

E-mail: kadrovi@fmup.gov.ba
 

Djelokrug 


  • Obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika Ministarstva;
  • priprema akte iz oblasti radnih odnosa;
  • uspostavlja i vodi kadrovsku i matičnu evidenciju državnih službenika i namještenika Ministarstva;
  • obavlja sve poslove imovinskopravne prirode u vezi s pokretnom i nepokretnom imovinom čiji je korisnik Ministarstvo, poslove upravljanja nepokretnom imovinom, osiguranja uposlenika, organizira upotrebu objekata, njihovo osiguranje, održavanje i namjensko korištenje objekata Ministarstva, predlaže plano