Sektor za opće i zajedničke posloveOrganizacijska struktura


 

Sektorom rukovodi Sadija Čuljević, rukovodilac Sektora - pomoćnik ministra, rođena 1970. godine, po zanimanju diplomirani pravnik. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine zaposlena od 1. 4. 1996. do 22. 3. 1997. godine i u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova od 23. 3. 1997. godine i dalje. U periodu od 1. 1. 2006. godine do 23. 6. 2019. godine bila je raspoređena na radno mjesto šef Odsjeka u Odsjeku za radnopravne odnose u Sektoru za opće i zajedničke poslove, a od 24. 6. 2019. godine raspoređena je na poslove i zadatke pomoćnika ministra za opće i zajedničke poslove.

Kontakt-telefon: 033/ 280-020, lokal 3425 i 3130

E-mail: kadrovi@fmup.gov.ba
 

Djelokrug 


 • Obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika Ministarstva;
 • priprema akte iz oblasti radnih odnosa;
 • uspostavlja i vodi kadrovsku i matičnu evidenciju državnih službenika i namještenika Ministarstva;
 • obavlja sve poslove imovinskopravne prirode u vezi s pokretnom i nepokretnom imovinom čiji je korisnik Ministarstvo, poslove upravljanja nepokretnom imovinom, osiguranja uposlenika, organizira upotrebu objekata, njihovo osiguranje, održavanje i namjensko korištenje objekata Ministarstva, predlaže planove korištenja objekata, organizira kulturno-umjetničke aktivnosti unutar objekata kao i svečanosti povodom obilježavanja praznika, sportskih i rekreativnih aktivnosti;
 • organizira primjenu stručnih i naučnih metoda u radu Ministarstva;
 • obavlja poslove razvoja, projektiranja i održavanja jedinstvenog informacionog sistema iz djelokruga Ministarstva;
 • vrši uvezivanje računara u mrežu na nivou organizacionih jedinica, kao i Ministarstva u cjelini;
 • vodi i koordinira naučnoistraživačke poslove iz okvira djelatnosti Ministarstva i uspostavlja saradnju sa fakultetima, institutima i drugim znanstvenim i stručnim tijelima koja se bave pitanjima iz oblasti kriminaliteta i sigurnosti;
 • obavlja informacione – dokumentacione poslove za potrebe Ministarstva, izrađuje dokumentaciju i uputstva za korisnike informacionog sistema u saradnji sa Kabinetom ministra;
 • osigurava ispravnost i tehničko funkcioniranje računarske opreme u Ministarstvu, predlaže dogradnju postojećih projekata, zavisno od zahtjeva korisnika, kao i primjenu novih softvera;
 • osigurava izradu i štampanje odgovarajućih zbirki i propisa, komentara propisa i drugih stručnih publikacija iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa propisom koji donosi ministar na osnovu člana 14. stav 1. tačka 27. Zakona;
 • predlaže i stara se o uvođenju mjera koje će omogućiti razvoj informacionog sistema u Ministarstvu;
 • poslovi tekućeg održavanja objekata i poslovi upravljanja objektima Ministarstva;
 • obavlja poslove pisarnice i administrativno-tehničke poslove i druge poslove iz djelokruga sektora.