Zaštita ljudi i imovineDJELOKRUG ODSJEKA ZA UPRAVNO NADZORNE POSLOVE PRI SEKTORU ZA PRAVNE POSLOVE

U Odsjeku za upravno nadzorne poslove pri Sektoru za pravne poslove obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti upravnog rješavanja po osnovu Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 78/08 i 67/13, u daljenjem tekstu: Zakon)

Sve informacije mogu se dobiti na slijedeće telefonske brojeve: 033 280-020 lokali: 3111, 3437 i 3421.

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 78/08 i 67/13, u daljenjem tekstu: Zakon) uređuje sva pitanja koja se odnose na: uvjete za osnivanje agencija za zaštitu ljudi i imovine ( u daljnjem tekstu: agencije), djelatnost agencija, uvjete za sticanje certifikata, način poslovanja agencija, obavezno organiziranje službe zaštite, unutrašnja služba zaštite, vođenje evidencija i druga pitanja od značaja za organiziranje i rad agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu Federacije).

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) i kantonalni organi unutrašnjih poslova u rješavanju zahtjeva stranaka radi utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja rješenja o pitanjima utvrđenim ovim Zakonom postupaju prema odredbama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98, 48/99 i 61/22), osim u slučajevima u kojima je ovim zakonom drugačije određeno (član 3a. Zakona).

POSTUPCI KOJI SE VODE PRED FEDERALNIM MINISTARSTVOM UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNIM MINISTARSTVOM UNUTARNJIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE

(propisani obrasci, način podnošenja zahtjeva, dokumentacija, takse i sl).

To su sljedeće vrste zahtjeva:

  1. Zahtjevi koje podnose agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite;

    2. Zahtjevi koje podnose kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova;

    3. Zahtjevi koje podnose stranke/pojedinac lično.