Policijska akademijaAdresa: ul. Dobojska 32,
Sarajevo
Kontakt-telefon: +387 33 280-025
Fax: +387 33 661-043
E-mail: pavrsvpr@bih.net.ba

             policijskaakademija@fmup.gov.ba
 

Organizacijska struktura


Poslovi Akademije vrše se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

Policijskom akademijom FMUP-a rukovodi Damir Vejo, direktor Akademije, magistar nauka, rođen 18. aprila 1977. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a postdiplomski studij završio je na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, Italija.

Radno iskustvo stekao je na različitim pozicijama, većinom rukovodećim, u sljedećim institucijama: Stanica javne bezbjednosti Novi Grad, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Granična policija BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za forenziku BiH, Nezavisno tijelo za praćenje i evaluaciju borbe protiv korupcije UN (MEC) i Unisgroup. Također, bio je imenovan i za državnog koordinatora za SPAI (Stability Pact Anti-corruption Initiative), koordinatora OCED (Public Governance and Territorial Development Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development), SEECP (Consultation Group on Fighting Organized Crime and Corruption), SEECI (Group of States in Fight Against Trans-national Organized Crime and Corruption in South East Europe) i OCTN (Organized Crime Training Network). Aktivno znanje engleskog jezika, a