Odsjek za osnovnu obukuOdsjekom za osnovnu obuku rukovodi Nusret Beširević, šef Odsjeka. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka i stekao zvanje profesor odbrane i sigurnosti.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 1991. godine gdje je obnašao sljedeće dužnosti: načelnik policijske stanice, nastavnik na predmetu Poslovi policije, Kriminalistika; zamjenik direktora Srednje policijske škole, pomoćnik direktora Srednje policijske škole, koordinator za stručno osposobljavanje i usavršavanje, stručni savjetnik za analitiku i planiranje, šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Završio je više obuka iz oblasti policijskih poslova.

Obavljajući redovne poslove i zadatke učestvovao je u pripremi i realizaciji više kurseva u organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, domaćih i međunarodnih organizacija i to: Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ICITAP-a, IPTF-a, EUPM-a, i dr.

Od septembra 2015. godine obavlja poslove šefa Odsjeka osnovne policijske obuke, a po ovlaštenju Federalnog ministra obavljao je poslove iz nadležnosti direktora Policijske akademije FMUP-a.
 

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:


  • provodi programe školovanja policijskih službenika, kao i školovanje kandidata za službu u policiji u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima u skladu sa planom i programom osnovne obuke; 
  • organizira i učestvuje u radu stručnih tijela Akademije;
  • organizira osposobljavanje polaznika za vrijeme praktične obuke u organizacionim jedinicama Ministarstva i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, po potrebi učestvuje u realizaciji nastavnih planova i programa koje realizira Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje;
  • osigurava nastavna sredstva i pomagala za izvođenje obuke, organizira