Grupa za obuku u rukovanju oružjemGrupom za obuku i rukovanje oružjem rukovodi Semin Rizvan, šef Grupe, rođen 1966. godine. Diplomirao je 1992. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu - Odsjek geografija. U policijskoj službi je od augusta 1994. godine. Radio je na poslovima komandir-profesor u Srednjoj policijskoj školi, šef Odsjeka za obuku u rukovanju oružjem Policijske akademije, a od maja 2006. godine je državni službenik na istim poslovima.

Kontakt-telefon: 033/ 280-020, lokali 4111 i 4148

U Grupi za obuku u rukovanju oružjem, pored šefa Grupe, uposlena su 3 (tri) namještenika.

 

Ova grupa vrši sljedeće poslove:


 • Ova grupa vrši sijedeće poslove:

  1) organizira, priprema i izvodi obuku u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja

  shodno nastavnom planu i programu osnovne obuke i programu stručnog

  osposobljavanja i usavršavanja;

  2) stara se o zdravstvenom stanju polaznika obuke;

  3) priprema saglasnost na program obuke rukovanja oružjem iz člana 4. stav 2.

  Pravilnika o načinu organizovanja periodične provjere sposobnosti rukovanja

  oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencija za

  zaštitu ljudi i imovine;

  4) vodi potrebnu evidenciju u vezi sa realizacijom pojedinih faza obuke;

  5) osigurava uvjete za sigurno izvodenje obuke u svim uvjetima;

  6) osigurava funkcioniranje FAT sistema i drugih nastavnih pomagala u obuci,

  primjenjuje najfunkcionalnije metode i postupke za uspješno i sigurno

  provodenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem;

  7) učestvuje u izradi nastavnih planova i programa i radu stručnih tijela;

  8) priprema plan nabavke naoružanja, opreme i materijalno — tehničkih

  sredstava potrebnih za izvodenje školovanja, stručnog usavršanjanja i

  osposobljavanja za polaznike Akademije;

  9) organizira poslove uredenja i upravljanja strelištem;

  10) priprema izvještaj o radu i analitičko-informativne materijale iz svog

  djelokruga.