OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU NABAVKU GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH I INSTALATERSKIH RADOVA U TOKU 2020. GODINE

14.07.2020.

Obavještavamo zainteresirane ponuđače da je dana 14.07.2020. godine, na portalu javnih nabavki, objavljena Tenderska dokumentacija za javnu nabavku građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u toku 2020. godine, broj: 01-06-06/3-11-3-86 od 14.07.2020. godine, te ukoliko su zainteresovani za predmetnu nabavku, pomenutu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki.