Jedinica za internu revizijuDjelokrug


  • planiranje revizije i vršenje  interne revizije svih programa, aktivnosti i procesa iz djelokruga Ministarstva; 
  • testiranje, ispitivanja i ocjene podataka i informacija koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje Ministarstva;
  • nadgledanje funkcioniranja i djelotvornosti interne revizije; sačinjavanje izvještaja o rezultatima i davanje preporuka radi poboljšavanja materijalno-finansijskog poslovanja Ministarstva, praćenje realizacije preporuka  interne revizije od Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • implementacija godišnjeg plana interne revizije, odobrenog od ministra, kao i nadzor nad njegovim izvršenjem;
  • ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene dokumentacije; provjeravanje i utvrđivanje vjerodostojnosti, svrsishodnosti i zakonitosti finansijskih transakcija;
  • identifikacija rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom u Ministarstvu, praćenje ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa i usklađenosti s uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i drugim pravnim regulativama iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, predlaže mjere za unapređenje poslovanja Ministarstva te vrši druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Jedinice za internu reviziju. 

 

Biografija


Jedinicom za internu reviziju rukovodi Aida Duratbegović, rukovodilac Jedinice – pomoćnik ministra, rođena 21.06.1980. godine u Bugojnu, diplomirani ekonomista. Ima zvanje certificiranog računovođe, kao i ovlaštenog internog revizora -  specijalista za oblast: budžet/proračun i neprofitne organizacije.

 

Prije sticanja visoke stručne spreme radila kao volonter/pripravnik u računovodstveno-knjigovodstvenom servisu u Bugojnu i kao prevodilac za OSCE, a po završetku studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na više radnih mjesta: „Lido-osiguranje“ d.d. Sarajevo - referent finansija i računovodstva; „Cement Adria“ d.o.o. i „Cemex“ d.o.o. Sarajevo - glavni računovođa, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine - stručni savjetnik za rješavanje molbi poreznih dužnika i stručni savjetnik za prinudnu naplatu; Federalno ministarstvo finansija/financija -  šef Odsjeka za budžetsko računovodstvo. Na poziciji rukovodioca Jedinice – pomoćnika ministra u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova je od novembra 2019. godine.

Aktivno govori engleski jezik i pasivno njemački jezik.

 

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3187
e-mail: aida.duratbegovic@fmup.gov.ba